Natte voeten

Op ons eigen eiland
van zelfbewustzijn – daar zaten we:

Bang bibberend op de grens
van meerdere groepsgesprekken
Twijfelend om eerst de taart
of de conversatie aan te snijden

De wijn verplaatste zich van glas naar brein,
de zintuigen bezweken,
de realiteit verglaasde zich langzaam achter
aangedampte ramen van perceptie – maar toch:

Ongebreidelde gesprekken
over gevoel en doel
tussen gelach en gewoel
in zelden verwerkelijkte versies van
onszelf – voorzichtig aftastend

hoe ver de afstand zal zijn
wanneer de stiltes zich zullen opdringen
hoeveel de toekomstige desillusies
zullen wegen op de verwezenlijking van

onze werkelijke zelf – daar zaten we:

tot onze knieën in
de dichtbebouwde blauwe zee van angst – voorzichtig aftastend

of vandaag de dag is dat verwachtingen verschijnen
of er kriebels zullen kruipen in mijn hersenkruin
of het niet tijd wordt dat ellendige eiland van zelfbewustzijn
achter te laten –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s