Schakelaars

Simpel betekent hetzelfde als eenvoudig,
maar het leven is dat niet:

het is tweevoudig – baanbrekend binair;
technologie geworteld in hersenwortels
die ononderbroken oppositie voeren tegen elkaar

een mozaïek van zijn en niet-zijn,  een allesomvattend
raster van redeneringen die zichzelf onderuithalen
als schakelaars die doorgaan voor detonators

vannacht zat jij met je vinger op de knop
en vroeg

doet het pijn als ik hierop duw?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s